Algemene voorwaarden

1. De verkoper

Webwinkel Cosykids.be is eigendom van Creative Visions BVBA met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Geulbosweg 2, tel.: +32 0476 22 39 63.
Ondernemingsnummer: BTW BE 0473.254.684
Het kantoor is gevestigd te 3060 Bertem, Kerkstraat 11.

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigd, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto's op www.cosykids.be

Creative Visions BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Creative Visions BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Creative Visions BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vastellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De afbeeldingen op de website kunnen afwijken van het uiteindelijke product. Creative Visions BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Creative Visions BVBA, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.cosykids.be zijn in euro, inclusief BTW en exlusief transportkosten.

Creative Visions BVBA behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Creative Visions BVBA is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Voor de transportkosten van pakjes binnen België hanteren wij de gebruikelijke Taxipost tarieven en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke Taxipost International tarieven. Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per Post.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigt en verstuurt, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Creative Visions BVBA op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard of Bancontact.
  • via een overschrijving op het KBC-rekeningnummer van Creative Visions BVBA met vermelding van het bestelbonnummer, ons rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon.
  • via een cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.
  • contant bij afhaling op het kantoor van Creative Visions BVBA te Bertem.


Indien Creative Visions BVBA na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat Creative Visions BVBA de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen. Enveloppen worden verstuurd met de gewone post, alle pakjes met Taxipost binnen België en met Taxipost International naar andere Europese landen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overééngekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overéénkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overéénkomst mocht voortvloeien.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 7 werkdagen na levering van de producten per aangetekend schrijven op straffe van verval. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Het betaalde bedrag wordt teruggestort op rekening van de klant nadat Creative Visions BVBA de geretourneerde artikels ontvangen heeft of bij annulering bij een nog te verzenden bestelling. Het spreekt voor zich dat de geretourneerde artikelen niet opzettelijk beschadigd werden en in hun oorspronkelijke verpakking zitten. Derhalve zal een geopende verpakking de klant niet meer toelaten af te zien van de aankoop.
Deze garantie vervalt wanneer:
a) niet meer in de oorspronkelijke verpakking zit.
b) uzelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c) u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

10. Risico van verzending

Creative Visions BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Taxipost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Taxipost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Recupel en Bebat

Op enkele producten rekent Creative Visions BVBA een recupelbijdrage en/of bebatbijdrage aan, die reeds verrekend zijn in de prijs.

Uw winkelwagentje

Uw winkelwagentje is leeg.

Blijf op de hoogte

Wenst u op de hoogte te blijven van nieuwtjes en aanwinsten? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.